Cow House

Cowhouse International is in 2000 opgericht en heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een toonaangevende stalinrichter. De producten hebben tot doel, de gezondheid en leefomstandigheden van koeien te optimaliseren, waardoor de melkproductie op een natuurlijke basis sterk wordt verbeterd.

Koeien beter leren begrijpen ...
De vrije natuur dient bij Cowhouse International als voorbeeld om structurele verbeteringen aan te brengen in de leef- en werkomgeving van de koe. Hoewel een koe tegenwoordig geen natuurlijke vijanden meer heeft, bedraagt haar gemiddelde levensverwachting slechts 4 jaar. Wat betreft haar genetische aanleg kan ze echter wel 5 maal zo oud worden!

We zeggen niet voor niets bij Cowhouse: "Care for Cows".

Leenknecht Agri, Cow House Comfort Zone Winsconsin
Leenknecht Agri, Cow House Comfort Zone Winsconsin
Leenknecht Agri, Cow House Comfort Zone Winsconsin

Comfort Zone Winsconsin

Respect voor het gevoel van de koe.
Een koe die gaat liggen of staan in de vrije natuur, heeft hiervoor minimaal 3 meter ruimte nodig; haar zogenaamde 'comfort zone'. Elk obstakel binnen dit bereik ervaart zij als hinderlijk en zal een negatieve invloed hebben op haar gedrag. Met The Comfort Zone heeft Cowhouse een ligboxconcept ontwikkeld waarbij net als in de natuur een koe op ieder gewenst moment volledige bewegingsvrijheid geniet. Doordat er geen obstakels zijn, ervaart de koe geen enkele angst om te gaan liggen of op te staan.

Observatievideo's van The Comfort Zone laten zien dat de koe gemiddeld 45 minuten eerder gaat liggen in vergelijking met conventionele ligboxen. Ook het opstaan gaat makkelijker. Veel koeien staan kort op om vervolgens op de andere zijde te gaan liggen, zodat de bloedcirculatie weer geoptimaliseerd wordt. Hierdoor vermindert de kans op kale hakken en zijn uw koeien gezonder waardoor ze langer leven en meer melk kunnen produceren.